3 antifoner for F15

3 antifoner for F15

Tre traktformede elementer i popnaglede, galvaniserte stålplater.  Traktene beskriver ellipser innerst og sirkler ytterst. Selve trakten utgjør overgangen fra ellipse til sirkel. Festet i fasaden med wire og strekkfisk.
Størrelse: Ellipsens største diameter er 2,3 meter, sirkelen har diameter 0,5 meter.
Fra avgangsutstillingen for Statens Kunstakademi – ”16 individualister” – Galleri F15 1991.

Foto: Rolf S