The Blog

Radius

Eit nytt kunstprosjekt er realisert i Sogn og Fjordane, knytt til ombygging og nybygg ved Sogndal vidaregåande skule på Fosshaugane Campus. Sogndal vidaregåande skule har med dette endeleg fått ei definert form og fasade ut mot bygda og omgjevnadane.

avatar

Comments are closed.